menu     menu

Logo Fundacji

Przekazując 1% swojego podatku na konto Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka
wspierasz chore dzieci. Dziękujemy.

Nasz KRS: 0000135261

baner 1%
baner Dziękujemy
<

  prezes dr n. med. Jolanta Chmielik.jpg


Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka serdecznie dziękuje Linii Otwockiej za zainteresowanie i bezinteresowne wsparcie w pozyskiwaniu 1% odpisu z podatku na potrzeby skutecznej diagnostyki i terapii małych pacjentów.

Tu link do Linii Otwockiej linia.com.pl
Piszą o nas!
tu link do artykułu https://linia.com.pl/2017/03/21/nowe-karetki-dla-centrum-zdrowia-dziecka/


Przekazaliśmy już 5 karetek dla Centrum Zdrowia Dziecka!

8 marca, w Dniu Kobiet, uroczyście przekazaliśmy na potrzeby chorych dzieci dwie najnowsze, świetnie wyposażone karetki, warte ok. 250.000 zł.
Poświęcone przez Kapelana CZD ks. Jacka Bazarnika, prezentują się wspaniale! Byli z nami przedstawiciele sponsorów - dyrektor Jones Lang LaSalle pan Jarosław Trzósło i szefowa marketingu JLL na Europę Środkowo-Wschodnią pani Aneta Parzuchowska. Szpital reprezentowali panowie profesorowie Piotr Socha i Janusz Książyk, zaś naszą Fundację - prezes dr n. med. Jolanta Chmielik, jej zastępczyni dr Krystyna Ławicka oraz członkinie Zarządu Małgorzata Zychora - Lipke i Elżbieta Golińska, wspierane przez naszą księgową, Hannę Foryś.
Jeszcze raz najserdeczniej dziękujemy panu Jarosławowi Trzósło i firmie Jones Lang LaSalle. To dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i szlachetnej inicjatywie JLL przychody z VII Charytatywnego Turnieju Piłki Plażowej dla branży nieruchomości wpłynęły na konto naszej Fundacji i pozwoliły na ten ważny zakup. Z pozostałych środków wyremontujemy toalety na parterze szpitala.

Chore dzieci nie obchodzi polityka czy gospodarka. Chcą być zdrowe. W domu. Z mamą.

Pamiętajcie, proszę, o 1% podatku.

Nasz KRS: 0000135261
karetka karetka karetka


Kolejny ważny i bardzo potrzebny nabytek naszej Fundacji, dokonany z wpłat 1% podatku oraz wsparty przez Fundację PGE kwotą 10.000 zł: aparat Sierra SUMMIT EMG ELC-EMGEP firmy Cadwell zakupiony 23.11.2015 dla Pracowni Potencjałów Wywołanych IP CZD. Dziękujemy w imieniu małych pacjentów! zakup z jednego procenta


Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje swoim sympatykom, a zwłaszcza wszystkim Klinikom, Poradniom, Oddziałom i Pracowniom CZD, które od blisko 30 lat wytrwale wspieramy finansowo dla dobra małych pacjentów, za ciepłe słowa, podziękowania i życzenia świąteczne oraz noworoczne. To miły gest z Państwa strony, który cenimy sobie bardzo.

Jednocześnie przypominamy nieustającą prośbę o podarowanie nam odpisu 1% podatku - to dzięki Państwa szczodrości cierpiące dzieci mają szansę na szybszą, lepszą diagnozę i powrót do zdrowia. Do domu. Do normalnych, dziecięcych radości.


nekrolog_Włodzimierz Wolniak

VII CHARYTATYWNY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ BRANŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - DZIĘKUJEMY!!!
Przeczytaj więcej"Nikt nie rodzi się tylko dla siebie"
 

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka powyższe słowa przyjęła za swoje motto wierząc, że powinnością każdego człowieka jest działanie na rzecz innych.

Pomysłodawczynią Fundacji jest dr Jolanta Chmielik, w trosce o utrzymanie wysokiego standardu usług medycznych szczególnej placówki – Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". W skład komitetu założycielskiego weszli: dr Jolanta Chmielik, dr Włodzimierz Wolniak, dr Krystyna Ławicka, mgr Barbara Gerc oraz Stanisław Kumoń, a w późniejszych latach mgr Małgorzata Zychora-Lipke oraz red. Elżbieta Golińska. W 1989 r. Fundacja została zarejestrowana w KRS, a w 2004 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Celem Fundacji jest gromadzenie środków finansowych na zakup najnowoczeœniejszej aparatury i sprzętu medycznego oraz stwarzanie warunków rozwoju naukowego kadry medycznej w oparciu o najlepsze światowe wzorce i najnowsze badania. Działania Fundacji pomagają Instytutowi utrzymywaæ wysoki poziom usług.

Przez 25-lat działalności Fundację wspierali znakomici sponsorzy, m.in. STOEN, Elektrownia Siekierki, Zakłady Energetyczne Warszawa Teren i Elektrownia Kozienice.
Od kilku lat głównym źródłem pozyskiwania funduszy są odpisy 1% od podatku, około 400 do 500 tys. zł rocznie. Nie zabezpiecza to jednak zgłaszanych przez kliniki potrzeb. Fundacja uczestniczy w rozmaitych piknikach i imprezach sportowych, na których może propagować swoją działalność i zyskiwać sympatyków.

Pobierz broszurę przygotowaną z okazji 25-lecia działalności Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka.


PODZIÊKOWANIE DLA FUNDACJI


HISTORIA

 • 24 października 1989 r. Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka została powołana mocą Aktu Notarialnego z dnia.
       Zgodnie z ustawą o Fundacjach Dz.U.Nr 21 poz.97 oraz §3 ust.4 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.1983 r. Dz.U.Nr 97 poz.293
       powstać Zarząd Fundacji i Rada Fundatorów.
 • 15 lutego 1990 r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zatwierdził statut Fundacji.
 • 20 marca 1990 r. Sąd Rejonowy, Wydział Cywilny dla Warszawy - Pragi dokonał wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000135261.
 • We wrześniu 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

STATUS Organizacja Po¿ytku Publicznego

Fundacja nie zatrudnia pracowników. Wszyscy Członkowie Zarządu, Rady Fundatorów oraz sympatycy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu działalności na rzecz Fundacji.

ZARZĄD

 • Prezes Zarządu - dr n. med. Jolanta Chmielik
 • Wiceprezes Zarządu - dr n. med. Krystyna Ławicka
 • Członek Zarządu - mgr Małgorzata Zychora-Lipke
 • Członek Zarządu - mgr Elżbieta Golińska

RADA FUNDATORÓW

 • Jolanta Chmielik
 • Krystyna Ławicka
 • Jerzy Orłowski
 • Sławomir Koczywąs

KOMISJA REWIZYJNA

 • Jakub Rychlik
 • Tomasz Rybka
 • Barbara Żebrowska

CELE STATUTOWE

 • Pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką i na leczeniu w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD)
 • Działalność na rzecz wyposażenia w sprzęt medyczny i leki IPCZD
 • Kompleksowa pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zespołu IPCZD
 • Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych i badawczych IPCZD
 • Upowszechnianie dorobku i osiągnięć IPCZD
 • Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji.
 


© Copyright 2015 Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka